CONTACT

Firma Produkcyjno - Usługowa INBUL Spółka z o.o.
83-340 Sierakowice, Migi 3
POLAND, Pomeranian voivodship

Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział gospodarczy krajowego
rejestru sądowego, KRS 0001010688 Kapitał zakładowy wpłacony 1 000 000,00 zł

NIP: 5892077918  REGON: 524035665 BDO: 000584075

e-mail: sekretariat@inbul.pl
e-mail: inbul@inbul.pl
invoices shall be emailed to: invoice@inbul.pl

CONTACT FORM