FIRMA REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój
POIR.03.04.00-22-0396/20-00

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy Firmy Produkcyjno – Usługowej „INBUL” Mirosław Bulczak

Opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w okresie epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015

Całkowity koszt realizacji projektu: 361 336,05 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 361 336,05 zł