Laboratorium zakładowe

Laboratorium Badań Nieniszczących i Mechanicznych

Podstawowym celem realizowanym przez nasze Laboratorium jest spełnienie zadowolenia klienta poprzez świadczenie wysokiej jakości usług.

W celu zapewnienia rzetelności, wiarygodności oraz obiektywności prowadzonych badań utrzymujemy system zarządzania spełniający wymagania zawarte w normie ISO 17025, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1505, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, a także posiadamy uznania TUV Rheinland Polska sp. z o.o. oraz UDT.

W systemie tym pracujemy od listopada 2011r. Badania, które realizujemy wykonywane są zawsze zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących norm, wymagań ustawowych i przepisów

Zakres działalności:

Badania mechaniczne (DT):

 •  Próba rozciągania:
 • wyraźna granica plastyczności,
 • wytrzymałość na rozciąganie,
 • wydłużenie procentowe po rozerwaniu A,
 • przewężenie procentowe Z,
 • Próba udarności w zakresie temperatur od -50 °C
 • Pomiar twardości sposobami Brinella, Vickersa, Rockwella,
 • Pomiar twardości przy zastosowaniu twardościomierzy przenośnych
 • Technologiczna próba zginania, łamania
 • Badania makroskopowe złączy spawanych.

Badania nieniszczące (NDT)

 • Badania wizualne – VT
 • Badania magnetyczno proszkowe – MT
 • Badania penetracyjne – PT
 • Badania ultradźwiękowe – UT

Nasz personel posiada wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje II i III stopnia zgodnie z normą ISO 9712 potwierdzone certyfikatami TUV Rheinland.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRÓB I BADAŃ

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE:

 • próba rozciągania
 • próba zginania
 • próba udarności
 • próba twardości

BADANIA NIENISZCZĄCE

 • badania wizualne - badania wideo endoskopowe sonda Ø 6mm, l= 5 m
 • badania magnetyczne
 • badania i pomiary ultradźwiękowe
 • badania penetracyjne